Archive for the Uncategorized Category


Otaliga antar att el cigg är farligt

I samhällsdebatten hör vi från tid till annan att el-cigaretter är lika farliga som tobakscigaretter. Detta stämmer inte. En e–cigarett är inte alls så farlig som en cigg innehållandes tjära. Jämför man el-ciggen med vanliga cigaretter kan man inte svara på om el cigarettER är skadligt. E–cigarett som inte är granskade i Sverige kan absolut […]

Read More...