Posts Tagged atkinsmetoden


Den andra och långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

Efter den mycket tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Självfallet förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen eftersom det är centralt att faserna följs i korrekt ordning. När man däremot har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle förmå […]

Read More...