Posts Tagged ID-kapning – En historisk


Historisk redogörelse om ID-kapning

Med ID-kapning följde mord Om man blickar bakåt i tiden så får man medgiva att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det för att denne behövde en egen, fullkomligt ny, identitet – och för att knycka någon […]

Read More...