Anticimex kan hjälpa dig bli kvitt med otaliga problem

Den antagligen största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än exempelvis en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man normalt påträffa i badrum och andra fukta utrymmen. Fulstopp

Privatpersoner och bolag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt samtliga typer av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat sätt. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att undvika att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan nyttja gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels mycket besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder vanligtvis till bekymmer med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att fixa en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra besiktning av hus och villor före köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är oerhört bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att fastslå ifall man slösas energi i onödan. Studier har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.