Är det dags att tvätta bort alger samt mögel?

Antagligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att utföra en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa annorlunda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man verkligen har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan nyttja för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte ständigt vara det dyraste som är det främsta.

I en granskning som Folksam nyligen med flera av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att uträtta en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Dock får man mycket bättre resultat genom http://antraknos.com/antraknos/hur-fungerar-bensaltensid-mot-antraknos-svamp/