Är du less på mossa som invarderar hus och trädgård?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, åtminstone om man tittar på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

järnsulfat

Mossa gti består av, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att införskaffa på exempelvis allt-fraktfritt.se då det används bland annat som näring till gräsmattor, men det är nu olagligt att sälja till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, omkring 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till drygt 40 kvadratmeter.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli av med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill famna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Detta utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa tycker om att expandera där det finns fukt, och helst en aning skugga. Det är en slitstark växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det sedan igen blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan växa där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i dylik omgivning blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, i synnerhet i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så bra som möjligt åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har ejäla mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att skänka gräset ett försprång. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, jämt i anknytning med gödsling av gräsmattan. Fulstopp

För att gräset ska trivas återigen är det angeläget att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en typisk orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det flera orsaker till varför man bör ha en god dränering runt sitt hus.

Man ska även gödsla lite sporadiskt för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan även behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare förslag är att alltid använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt om man har en trädgård som är benägen att bli våt, det eftersom resterande gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 100 ggr (1 liter blir 100 liter lösning, 1 dl blir 10 liter) och spruta hela gräsmattan. Då elimineras alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga samt underminera gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte om man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så ringa lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det angeläget att ta hand om den kontinuerligt, inte endast sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.