Atkins och vetenskapen

En uppenbar orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inverkan skulle skänka upprinnelse till ett enormt intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började stegvis få förankring och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en utökad benägenhet till kraftig övervikt uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till korrekt kost och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning samt andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Klicka Här

En klar styrka med Atkinsdieten som också lockade många bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara aptitlig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man fortfarande njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket självklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer nyanserad och på så vis blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle äta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så vis har Atkinsdieten ständigt varit under progress vilket i sin tur medfört att dieten oupphörligen haft en populär status i sammanhang som har haft med välbefinnande samt mathållning att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd ska en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därtill kan dieten leda till minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har dessutom visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från ledande universitet och institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett tydligt engagemang av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får många människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär så klart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.