Atkinsmetodens första skede – induktionsfasen

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som huvudsakligt syfte att försätta kroppen i ketos. För uppnå detta läge tvingas man i induktionsfasen begränsa kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av exempelvis kött, fisk, ost, ägg och en del grönsaker. En övergripande regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela bör potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande kost tas bort ur kosten. Det är därjämte viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te ska begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut raskt ifall allting går som planerat. Det handlar om ungefär 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För vissa består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Följ länken för mer fakta Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara krävande för kroppen och innebära risker. Vid en dylik situation ska man jämt rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att variera kraftigt i induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland många att man kan få kass andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten ges då en prägel av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten brukar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa fas i Atkinsdieten.

Ett allmänt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför sträng och extrem diet som skulle vara oerhört besvärlig för kroppen under lång sikt. Förvisso ska man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en provisorisk men oumbärlig åtgärd för att kraftfullt främja kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att omgående komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man äta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man stegvis reglera sina måltider.

Det är väldigt centralt att dricka mycket med vatten i induktionsfasen eftersom kroppen kräver mer vatten än vanligt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka rikligt med vätska. Självfallet är inte vilken vätska som helst att föredra. I synnerhet kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas oerhört sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.