Avlägsna beläggningar på silvret med hjälp av natriumkarbonat

För att effektivt rengöra och ta bort beläggningar från silver är det en fördel att använda sig av natriumkarbonat som är ett klassiskt knep att ta till i hushållet. Natriumkarbonat strös över en del aluminiumfolie som täcker botten på förslagsvis en glasskål. Därefter häller man på kokande vatten.

Tanken är att silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan samt natriumkarbonatet. Det är centralt att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. natriumkarbonat sdb Det bör dessutom varnas för att inte behandla nysilver enligt den här metoden. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten tenderar nämligen att tillföra mörka fläckar på de föremål som ska behandlas.

När silvret doppas ned i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det inte bubblar längre är beläggningarna på silvret borta. Processen är väldigt effektiv då silversulfider som utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir till en gas och därför bör man vara noggrann med att ventilera ordentligt. Det gäller speciellt när hårt oxiderat silver ska behandlas. Att ta bort beläggningar på detta sättet är mycket skonsamt i jämförelse med ifall putsmedel används.

Efter att beläggningarna på silvret avlägsnats ska silvret sköljas med kallt vatten följt av att man torkar och gnider det med en trasa. När det är gjort kommer silvret garanterat att glänsa och få nytt liv.

Den kemiska formeln för natriumkarbonat är Na2CO3, och kallas dessutom för kalcinerad soda. Faktum är att det är ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Ämnet genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Ifall natriumkarbonat kommer i förbindelse med huden så är det i princip ofarligt. Dock kan irritation i ögonen uppkomma. Att förtära natriumkarbonat är inte giftigt förutsatt att koncentrationerna är mycket små. Natriumkarbonat kännetecknas i sin fasta form av att det är ett ganska grovt fördelat vitt pulver.

Vanligen används pulverformen av tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett starkt alkali. Vanliga användningsområden är inom glas- och tvåltillverkning. Natriumkarbonat är också en ingrediens som används inom snustillverkningen.

Natriumkarbonat förekommer helt naturligt på jorden men kan också framställas artificiellt genom att sammansätta natriumklorid (salt) och ammoniak. Det finns stora fyndigheter av natriumkarbonat i till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat kan neutralisera fläckar och lukt samtidigt som det är ett ämne som själv är fritt från lukt. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts.

Man bör ha i åtanke att natriumkarbonat kan vara lite frätande så för den skull rekommenderas att handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Den som vill köpa natriumkarbonat hittar det generellt i färghandeln.