Biverkningar av glukosamin – är de farliga?

Nästan samtliga mediciner och kosttillskott kommer med risken för biverkningar och det är något som man ska vara väl medveten om. Innan man ens börjar se sig om efter hjälp mot artros så är det väldigt viktigt att man är fullständigt säker på att man verkligen lider av denna sjukdom. Det är ju onödigt att drabbas av glukosamin biverkningar om man inte ens behövde preparatet för att man I själva verket har ett annat bekymmer.

Detta gäller för människor såväl som för djur. Artros katt ger i stort sett samma symptom som artrosen hunden och hästen kan drabbas av, men man ska inte spekulera utan först få en undersökning utförd och få artrosen konstaterad!

glukosaminsulfat

Glukosamin biverkningar människa

Hos personer så har man konstaterat att glukosamin biverkningar kan innefatta:

• Migrän
• Dyspepsi
• Kliande
• Utslag på huden
• Matthet och dåsighet
• Erytem
• Yrsel
• Ödem
• Förhöjt kolesterolvärde
• Försämrad diabetes
• Förvärrad astma
• Tarminflammation
• Ledvärk

Nu är glukosamin ett kroppseget ämne som kroppen själv tillverkar och vi får i oss genom mat, framför allt finns det mycket i skaldjur samt mussor. Att biverkningar uppträder är följaktligen de facto oerhört sällsynt.

Något som är mycket bra med glukosamin Sverige godkänner är att glukosaminprodukter klassas som läkemedel och det gör att man testar samt finner biverkningar i större mån än vad som gäller för andra naturliga preparat. glukosaminsulfat
Det har upptäckts flertal nya biverkningar på glukosamin, men det ska sägas att det hör till det ovanliga med de allra farligaste problemen som exempelvis förvärrad diabetes.

Det finns nämligen en del biverkningar som är lite allvarligare än andra och som bör beaktas av den som har diabetes, astma alternativt som tar mediciner som kan tänkas påverkas av glukosaminet.

Den som inte lider av någon annan sjukdom och som i övrigt håller god kost och också använder sig av ett bra träningsprogram mot artros behöver inte oroa sig för besvärliga biverkningar av glukosamin tabletter eller pulver.

Glukosamin till hund och andra djur

Ifall du vill ge glukosamin till katt, hund eller häst så är det förstås så att även djur kan drabbas av biverkningar. Glukosamin till häst kommer i pulverform och det är vanligtvis så att man kan nyttja samma pulver till andra djur men i mindre mängder. Det gäller att observera djuret för att se vad som händer då man väl börjar inta tillskottet.

Några av de glukosamin hund biverkningar som har rapporterats är utmattning, rolöshet samt minskad matlust. Det finns även några som menar att ökad aptit kan ses som en av de glukosamin hund biverkningar som man bör hålla utkik efter.

Om man behandlar ett djur och märker skillnader så kan man ju alltid ta en paus därför att betrakta om biverkningen försvinner. Problemet med artrosen kvarstår men det finns ju fler artros behandlingar, tex. msm, som man kan använda sig av så man behöver inte helt förlita sig på glukosaminet.

Använd glukosaminet på rätt sätt

För att undvika glukosamin biverkningar så är det angeläget att glukosaminet används på rätt sätt. Tala alltid med en läkare om du lider av sjukdomar som astma och diabetes för att se till att det verkligen är okej för dig att ta glukosamintillskott. Det är även relevant att du följer utvecklingen för att bedöma hur kosttillskottet hjälper dig och för att snabbt hitta eventuella biverkningar.