Bli kvitt med mossa med hjälp av effektiva metoder

Det finns hur mycket medel mot mossa som helst, men det är oklart för många vilka som fungerar bäst. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra pengar konsumenten måste spendera för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än till exempel vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord samt alldeles för mycket vatten. Mossa kan dessutom börja växa på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett besvär därför att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det leda till att pannorna spricker. Således är det betydelsefullt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege och skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man ändå tycker att det verkar vara en bra idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga ute i väder och vind i minst ett år, helst längre, därför att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fantastisk fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, särskilt där de inte är önskade. Det är dock möjligtvis inte så konstigt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll och bra dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Ifall man vill ha en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt samt välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste uträtta ofta, gärna två gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Klicka Nu för mer information

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan göra på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott åt grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker åt ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den så småningom att vara tillbaka. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.