Bli kvitt ovälkommen mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en kategori växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på till exempel stenar i skogen, och man kan notera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och erhåller sin näring från bland annat nederbörd och fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord eller fukt samt övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Då och då är det lätt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de uppskattar att växa på torra och soliga stälen. Lavar är mestadels grå eller grönaktiga till färgen och ofta plattare än mossa.

Ett problem gällande mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bra på hustak av tegel, eternit samt skiffer, men växer också gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man bör eliminera den för hand en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

De flesta tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett upprepande bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Inte allt för sällan krävs en bättre dränering, men också gödsel och ibland också kalk för att neutralisera en sur jord. Vill ni veta mer Klicka Här

Om man vill ta bort mossan är det viktigt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och måste hanteras väldigt varsamt. Det är relevant att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att motverka att mossan så småningom kommer åter.

Man kan dessutom använda mycket klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Samtidigt försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man bör dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på somliga ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli väldigt fina inslag i ens trädgård.