De fyra olika faserna inom Atkinsmetoden

Det är en generell feltolkning att man ständigt tvingas hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart riktigt att man måste äta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man befinner sig.

Klicka nu

Det är således centralt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man inta högst 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man inta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är flexibel på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men vanligtvis äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv estimera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att inta utan att gå upp i vikt.

När man väl har funnit jämvikt vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är tänkt att utgöra en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det hända att man emellanåt återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte konstigt att växla mellan de olika faserna under livets gång.