Den svenska marknadens bästa algmedel


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de stöder på ett eller annat sätt till att få dän algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att föreslå bot med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en korsning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes alternativt dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en borsta och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera alldeles bra. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man tittar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligt brukar den endaste substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Orsaken varför inte många känner till detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna mixa detta själv. Samt det är precis detta som tillverkarna vill klara. Mer Info HÄR.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på butelj i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som saluför kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man tittar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt emellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid samt man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla miljöer där de kan tänkas växa såsom duschrum, utrymme under hus och andra miljöer med bristfällig dränage.

Man kan till och med använda bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg samt sedan måla som vanligt. Detta skänker ett beskydd mot algangrepp som varar många år samt effektivt sätt kostar enormt en aning, framför allt göromål på somrarna.

Vad man dock skall vara försiktig med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder adekvat skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma plagg och handskar samt att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt ibland.