Destvatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destillerat vatten är helt vanligt vatten som igenom destillation har gjorts om till fräscht från lösta och uppslammade ämnen såsom metallsalter samt mikroorganismer, som finns i vanligt, vanligt vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas samt övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ned i ett rent kärl.

Destillerat vatten innehar enorm användning i tekniska samt experimentella sammanhang som måste ha vatten och där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är också sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, till exempel Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller bidrar till beläggningar på metall såsom typiskt vatten gör.

Destillerat vatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på flaska.

För någonting mindre krävande applikationer alternativt processer används inte allt för sällan avjoniserat vatten, som är billigare att producera.

Är det farligt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte farligt för människor att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normalkonsumenten från att inmundiga (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker stora mängder mer än ett par liter vatten om dagen, bör dock inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som transpirerar kraftigt på grund av idrottsutövning eller göromål i godhjärtad ett klimat.

I de fallen är det inte absolut att ens vanligt kranvatten innehåller tillräckligt med hjälp av mineralämnen, hurså tillskott av salttabletter alternativt motsvarande kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destillerat vatten

Djurläkare, distriktstandläkare, labratorium, läroanstalter, läkare och praktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket bra destillator från destillerat-vatten.com, som stänger av sig själv och håller i åratal om inte i decenier.