En liten guide om mögelborttagning

Ett vanligt problem som otaliga husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En betydande anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som följd, om man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan få mögel samt annan påväxt. Det är nästan jämt en följd av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga källare och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara oerhört svåra att få bort helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas därför att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall också andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av trötthet till följd av illa nattsömn p.g.a. de besvär som mögel innebär. Det är alltså angeläget att bli av med möglet samt motverka att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika vis. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt ultimata sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Det gör så att man blir av inte enbart med själva möglet utan också de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på flera vis.

Dessa metoder dödar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen. Klicka här omgående för mer data

En annan metod så kallad fogging som kräver en särpräglad maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är följaktligen en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det viktigt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!