En spridarramp råder bot på mossan I trädgården

Stroller combi – därför att gräset ska bli bättre

Det är få som tycker att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det många som skulle ta chansen. Man kan tillämpa sig av stroller combi för att både gödsla samt eliminera ogräs och det här kan fungera otroligt fint.

järnsulfat utvattnare för vattenkanna

Före du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är god för att döda mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan likaså vara välkommet i vissa trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att ta hand om detta på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flera dagar i sträck, så kan det vara läge att vidtaga saken. Börja som sagt med järnsulfat och vatten. Det är bra ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Ifall du vill ta hand om denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att företa det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man ombesörja gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det fullkomlighet då kommer den nämligen att skänka riktigt förnäm effekt.

Kommer det här att giva det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en god produkt är allting som behövs för att erhålla en fin gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att använda sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en god plan för att lyckas.

Om man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som rentav känns superb. Detta kan ta några säsonger för mossan är enveten och så även ogräset. Men om du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka Här och nu för mer information järnvitrol.

Järnvitriol och järnsulfat är samma sak men det finns en rad skilda bekämpningsmedel och produkter som kan innehålla lite olika ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera annorlunda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss effekt mot mossan. Det här är en bra produkt som man kan ha enorm användbarhet av och som kan vara en betydande del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det skänker näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos flertal är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus eller jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En robotgräsklippare är en god lösning.