Fair Gaming eller spelbolagens ansvar

Det kan vara skönt att veta att det spelbolag man vill investera dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Lirar du på www.oceanialotteries.com kan du vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel och spel operatörer, leverantörer mjukvara samt tillhörande tjänsteleverantörer ska bevara för att säkerställa sina erbjudanden upprätthålla högsta standarder för att säkerställa en rättvis samt säker spelupplevelse som skyddar lirare från de negativa konsekvenserna av spel samt spelande.

Flertalet av spel samt spelkoder kräver idag operatörerna att se till att landbaserade och på nätet speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt fason.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta kunder, förebyggande utav minderåriga spelande besökare, beskydd mot bedrägligt och kriminellt beteende, info om sekretess, som garanterar snabba och korrekta kundbetalningar, vilket ger en just spelupplevelse, upprätthålla etiskt och ansvarsfull marketing, engagemang för nöjda kunder och säkerställa en förvissad, säker samt genuin driftmiljö.

Operatörer avser både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) samt online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelande besökare
Upprätthållande av ansvarsfullt spelande bruk är en väsentlig betingelse för att minska risken av spelproblem bland utsatta kunder.

Ett mängd åtgärder har införts för att avstyra uppkomsten av spelproblem, inberäknad eget utslagning agenda och processer, erbjuder råd och handledning till spelberoende samt låta spelarna att placera gränser för hurdan mycket de spenderar både inom online samt landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att hitta tidiga indikation på spelmissbruk, sysslar med att utvecklas samt genomförs i online-industrin, särskilt bland somliga europeiska lotterier.

Minderåriga spelare

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att befästa att minderåriga kunder ej får spela.
De åldersgränser är beroende av lagarna i den jurisdiktion vari speltjänster erbjuds.
Avstyra minderåriga spelande besökare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar klart beskriva politik emot minderåriga spelare och se till att kontroller på plats för att kontrollera åldern på lirare.

Bedräglig och kriminellt uppförande

Operatörerna är skyldiga att fullborda anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebär att genomföra en verkningsfull kundkännedom processer när man gör nya kunder och spårning och rapportering misstänkta transaktioner.

Information okränkbarhet

Information privatliv avser beskydd av kunddata samt förteckning mot obehörig eller onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att fullborda en politik som säkerställer kontroller och åtgärder innehar vidtagits för att avstyra obehörigt röjande och utnyttjande av kundinformation.
Kundinformation avser vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer och e-postadress.

Snabba samt korrekta kundbetalningar

Ska se till att betalningar emellanåt kundkonton skall utföras enligt formella samt dokumenterade processer på ett korrekt och snabbt sätt.
Operatörerna tittar på vanligt att kundens medel förvaltas separat från sina egna konton och att de innehar tillräckliga avräknade medel för att betala samtliga spelare vinster samt utestående balanser spelare.

Fair Gaming

Samtliga spelprodukter bör prövas för att befästa att de är rättvisa samt slumpmässiga och att de följer de regler som spel.
Prover för att befästa rättvist spel alltmer utförs av fria organisationer.

Moralisk och ansvarsfull marknadsföring
Operatörerna skall följa de tillämpliga annonsering uppförandekoder som normalt se till att annonsering är faktamässigt korrekt och inte rikta minderåriga alternativt utsatta besökare som spelande besökare som har egna uteslutna sig från spel.

Det förväntas oxå att operatörer borde söka tillstånd från kunden före de deltar i direktmarknadsföring igenom användning utav kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna skall fritt kunna lämna synpunkter eller klagomål till operatörerna samt förväntar operatörerna att har adekvata processer och rutiner för att administrera klagomål, antingen internt alternativt via en oberoende tredje andel.
Exempelvis ger ecogra. org en medling anställning för tvister emellan spelare samt operatörer.

Säker och genuin driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att exponera interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras utav lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel samt spel licenser.
Interna kontroller bör oxå genomföras för att befästa att alla operativa, betalning samt tekniska system samt processer fungerar absolut och effektivt.
Därjämte måste operatörerna visa tillräckliga affärsprocesser Continuity Styrning för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i händelse utav oförutsedda omständigheter eller katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer bevara principerna om ansvarsfullt spelande, innehar etiska bestämmelse utvecklats av många tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och ideella organisationer.

Dessa konkurrerande och överlappande koder coduct alternativt standarder innehar utvecklats över tiden på grund av utvecklingen utav flera rättsliga samt handelsmässiga ramar.
Det har bekräftats i branschen som tanke på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder finns det ett behov utav att ta ett kliv tillbaka samt ompröva vad som behövs i industrin.

Europeiska organisationen för normering är att elaborera Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna och se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer programvara och tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, vilket skulle antas på frivillig basis.

Ansvarsfullt spelande Evenemang
Ett antal industrin händelser har organiserats för att assistera industrin att framhäva ansvarsfullt spelande bruk.

Europeiska Gaming samt Betting Association organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association innehar aktivt organiserade evenemang för sina medlemmar för att debattera och främja bästa bruk när det innefattar spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier av Gambling 8: e årliga möte i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare och branschföreträdare och mycket av dess teman och diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com sedan har läst detta antagligen?