Finns det något gott trick att få bort mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Precis som att man inte vill ha mossan i gräset så är det trist då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan rätt så lätt få bort mossan med mossmedel som man kan tillämpa på plattor såväl som på gräset.

vattenkannspridare

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få bort mossan så kan man behöva en aning olika teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är ej så tufft att räfsa bort men det blir än enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat och vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som innehåller järnvitriol och som kommer som pulver, ännu enklare är att inhandla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det dessutom billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan och på stenplattorna så kommer mossan att dö. När den är död så kan man tillämpa sig av en högtryckstvätt för att spola dän mosslagret från stenarna snabbt och effektivt. Klicka här nu för mer information järnvitriol på tryckimpregnerat.

Viktigt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Ifall man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning aktsam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så fint. Det är självklart en styrka att först använda mossmedlet för att enklare få dän mossan via att skölja med vatten men det kan likväl vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det alltid en styrka att behandla med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder måhända järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka vissa typer av stenar så vill man icke ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger eller Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Ifall du är bekymmersam för att mossmedlet skulle kunna missfärga eller på något sätt skada dina stenplattor så borde du pröva på en liten del alternativt starta en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett raskt och lätt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat säck från tex. allt-fraktfritt.se för att få dän mossa i gräsmattan. Där finns likaså en briljant spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på åtskilliga års tid

Om det är så att man har stenplattor som är fullständigt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett enastående mossmedel så kan man även förmå den här situationen. Se bara till att du har en god plan för behandling och ge inte upp. Ifall mossan har ett riktigt bra grepp så möjligtvis du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli alldeles fria från mossväxten.