Förberedelser för att brygga vin hemma

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse inför vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det stundtals influera slutresultatet framträdande.

Först och främst ska man bringa struktur i processen genom att skriva ner alltsammans som behövs fram till fulländad produkt. Gör en lista över allt som bör köpas. På så sätt får man en tydlig översikt och eliminerar risken att missa något väsentligt. Kontrollera även att den utrustning som ska användas är fräsch och att den givetvis fungerar.

Att vara bra rustad kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och därjämte undgår du att kanske mista humöret på vägen. Läs således noga samtliga bruksanvisningar (ifall så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför nästa bryggning. Läs mer här Böcker

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Allt som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du till exempel förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du lätt spåra moment och tänka om inför kommande bryggning.