Förebygg ID-kapning

Att falla offer för bedragare är självfallet en mardröm för den som drabbas. Idag kan man inte vara fullständigt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är högst förfärande men ett faktum som man måste ha i åtanke med mycket stort allvar. Men för att känna sig åtminstone tämligen trygg så är en ökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning eftersom man då ges större inblick i vad som måste åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig information om sitt offer. Det kan vara upplysning som kan utnyttjas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren ansöker om lån i offrets namn. Den som saknar en god försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt otäck.

En bedragare kan prestera en hel del innan den blir påkommen, och med relativt limiterad upplysning är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är något som de genomför på ett väldigt enkelt vis.

Det handlar om att vara extremt noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktigt rutinerad bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig upplysning. Men det är också typiskt att ID-kapning sker på webben eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är följaktligen definitivt nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De ska helst rymma både små och stora bokstäver samt siffror och olika tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är naturligtvis även betydelsefullt att tänka på att ha så många olika lösenord som möjligt för skilda inloggningar. Det försvårar markant för en möjlig bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för alla inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle få fruktansvärda konsekvenser.

Det är inte endast privatpersoner som drabbas av ID-kapning utan också näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en oerhörd omfattning. Det är inte sällsynt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar oftast nya kreditkort i företagens namn och köper varor som säljs vidare. Pengarna går självklart direkt ner i bedragarens ficka.

Det är besvärligt att redovisa kortfattat för alla typer av förfaringssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och vill få konkreta råd på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre bör läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” skriven av Gert Strand. Det är en bok som skänker detaljerade upplysningar samt konkreta tips på hur man på bästa sätt skyddar sig. Det är en väldigt meningsfull bok som alla bör läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok via landets alla bibliotek.