Fulstopp för alg- samt mossborttagning

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- och mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp också funkar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp håller alger, lavar, mossa, mögel och svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett osynligt ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är bra laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som heter ett fysikaliskt beskydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inne, till exempel, badrum, utrymme under hus samt andra ytor av betong alternativt klädda med kakel, då man genom att inte begagna gifter kan genomföra behandlingen oxå om man har små barn utan att löpa risk för att detta påverkar de där (övrigt än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Mer information här

Om man får problem med exempelvis mögel så bör man innan behandling för bästa resultat ta reda på exakt var man har bekymmer med detta. Det lättaste sättet för just mögel är att betala för in en mögelhund som söker igenom huset och letar opp alla angrepp. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få dän alla angrepp. Det kan till en börja agera som lite kostsam att anlita en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är smått långtgående så kommer det betala sig då det är viktigt att få dän allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortgå expandera utan att man märker det samt i värsta fall så kan det leda till att man måste förbättra vilket är långt mycket dyrare än att dyra betala för in en mögelhund.

Fulstopp är lätt att begagna då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det ett par metoder som man kan använda det på:

Metod 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka samt låter regnet spola bort påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas dän totalt och ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Metod 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag samt opp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan också begagna högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan preja in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta fungerar som det skyddande lagret på ytan.