Gratis e-bok om ID-kapning

På de flesta av landets bibliotek finns den kostnadsfria e-boken “Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand. Det medför flexibel läsning direkt på skärmen om ett ämne som allt fler måste bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är mycket insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, medan andra ens inte begriper vikten av att använda sig av flertalet lösenord på nätet. Därtill utvecklas oavbrutet nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya tekniken. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i samma takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för olägenheter som kan influera ens liv på ett förkrossande sätt. Det kan även gälla företag. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner och näringsverksamheter i att vida bedrägerier medför personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är dåligt, men personlig konkurs kanske är det värsta. Dessutom kan en företagskonkurs i värsta fall betyda också personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot näringsverksamheter så tecknar vanligtvis bedragarna diverse kreditkort i företagets namn. Massor av varor beställs sedan till enorma summor pengar som därnäst säljs vidare. Ett omfattande bedrägeri kan betyda att bedragarna startar upp filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin häpnad därefter får uppmaning att betala av. Bedragarna för över pengarna till konton som blir svåra att spåra och i värsta fall blir offret skuldsatt för resterande delen av livet. Om offret har en hög kreditvärdighet är det naturligtvis större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På liknande sätt kan bedragren ansöka om SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer enkelt undan genom att skaffa sig ett kontantkort för att enklare kunna genomföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är vanligtvis av sådan karaktär att bedragren med lätthet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan exempelvis fråga vad man är för stjärntecken.

Stundvis behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit oaktsam och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att flertal butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp.

På webben har vi ganska mycket information knuten till oss. En rutinerad bedragare kan ta reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren uträtta enormt mycket elände. Det är inte bara på internet som man måste vara försiktig. En ID-kapare kan dessutom vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan användas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förhöja sin egen säkerhet på webben? Hur motverkar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan skydda mot en eventuell ID-kapning? För att erhålla goda och utförliga svar på dessa frågor och många fler så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.