Håll fukten borta från din krypgrund

Om en krypgrund skulle vara undermåligt gjord alternativt ha en dålig placering så kan fukt lätt påverka den negativt. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset samt marken. Inte allt för sällan använder man betong samt lättbetong för att konstruera grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga samt att man med lätthet kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att placera in en domkraft under huset.

På sensommaren samt tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta innebär att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, torr men enormt sträng, är sannolikheten rejäl för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då avsevärt. Följaktligen bör man i preventivt syfte behandla alla krypgrunder med Tvärstopp, även om man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda vis. Det första man bör åstadkomma är givetvis att sanera därför att bli av med mögel samt dålig lukt. Därefter är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta betydelse. Avlägsna all jord samt mull från grundens närhet liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar och grogrund åt mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är dock en aning som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. För den skull kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett ifall man väljer en specialisolering eller en generell typ är att isoleringen bör funka som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är dessutom praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna under vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel ifall man enbart har haft lindriga besvär med mögel samt fukt. Har man å andra sidan större problem bör man använda isoleringen ihop med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som bara startar när det behövs. Länk till ytterligare detaljer

När man väljer avfuktningsmaskin är det viktigt att välja rätt. För krypgrunder måste man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan ske på olika sätt, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten samt en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan dessutom genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylig. På så vis minskar luftfuktigheten i utrymmet.