Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är också en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en bra idé att ha den inne när man inte använder den. Det för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra komponenter för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydelsefull komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan dessutom växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande och luddigt. Klicka här för ytterligare tips

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även oerhört värre tillstånd vilka kan få dödande utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man bör även veta att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppfatta lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö diverse luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det dessvärre förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, förutom att förvara den på ett torrt och välventilerat ställe, också göra några andra saker för att förebygga både dålig lukt och påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor samt andra textilier och lagra dem inne. På så vis undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en bra idé att rengöra husvagnen grundligt innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att tänka på när man använder husvagnen, därför att det då ofta är flera människor som lever på en oerhört liten yta, vilket kan leda till dålig lukt, fukt och i många led även mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och därmed undvika mögel i husvagn.