Hemmaframställning av vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt därför att vinsatser samt utrustning blivit bättre. Den som önskar producera smakligt vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara utförligt de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin minsann ska innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de mörkt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är enormt angeläget att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är enastående åt att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol åt att slamma upp det. Reningen bör äga rum i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med placering intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att nyttja en så kallad sughävert. En annan central utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående instrument som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren bör man beakta att det inte bara är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter består av olika mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att dirigera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Heta produkter!

Det är värt för ordningens samt processens skull att noggrant importera mätuppgifter i en ingående bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ungefär 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är klar.