Historisk redogörelse om ID-kapning

Med ID-kapning följde mord

Om man blickar bakåt i tiden så får man medgiva att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det för att denne behövde en egen, fullkomligt ny, identitet – och för att knycka någon annans tvingades man först mörda offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att gömma väl därför att avstyra att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer samt annan personlig upplysning. Självfallet fanns det olika bakomliggande anledningar för denna variant av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att undkomma sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli förmögen.

ID-kapning genom telefonen

När hemtelefonen hade blivit standard så började ID-kapningar att inträffa över telefonlinjen. Detta var det första teknologiska forumet för metodisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald människa med löften om arv, vinst alternativt andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna erhålla dessa pengar behövde man individuell information för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att upplysning såsom personnummer, adress samt bankkontonummer var känslig – speciellt inte bredvid löften om snabb förmögenhet. Den bedragna förlorade i regel alla sina tillgångar, och fick i utbyte ofta sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av samtliga ID-kapningsförsök via telefon, i jämförelse med närapå 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning genom soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När folk hade fått tillräckligt med upplysning samt varningar gällande ID-kapning genom telefon så minskade de drastiskt i mängd, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig information om intressanta människor ur deras sopor, blev pappersstrimlaren plötsligt omåttligt populär på kontor runt om i världen.

I boken förekommer en mer komplett och bra checklista. ID-kapningsboken finns tillgänglig att låna som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer info.
Klicka Här för mer info

Internet har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med internets storartade entré i våra liv är vår personliga information mer lättillgänglig än någonsin och ständigt kapas identiteter, både i Sverige och i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning jämt pågående, det kan hända vem som helst, var som helst samt när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva samt billiga vis att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.