Hur ska man behandla fukt och mögel i huset?

Mögelskador i huset hör tätt samman med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste anledningen till inte endast mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel vanligtvis beror på fukt är det sålunda viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att massor hus är dåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt samt mögelskador. Bristfällig lufttillförsel är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Få reda på mer här Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är några sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som matthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan också ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att avlägsna även om de inte jämt förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta misstanke om mögel så ska man analysera orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar mycket, om man känner en dålig lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en mycket noggrann utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat alternativt vinäger (dock inte bägge samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt med tanke på att effekten inte är bättre än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat värmer upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det ångas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man nyttjar också är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, där man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man erhålla statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att totalt få bort inte endast svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.