Kan du se skillnad på mossor och lavar?

Det är på många olika vis som mossor och lavar skiljer sig trots att de är påfallande lika varandra. Båda kan växa på sten och har inget rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar också likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med mycket fukt och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är vanligtvis gröna i färgen och tar upp vatten och näringsämnen med hjälp av porer i sina bladliknande utskott med tanke på att de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förankrar växten med underlaget.

Mossa växer i marker som är fattiga på näring, sura samt blöta, exempelvis dåligt skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med bra dränering, bra pH-värde och redigt gödslat – inte lika resistent som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara att bli uttorkade under längre perioder, och då det återigen blir blött och fuktigt så kommer mossan att föröka och sprida sig. Mossa trivs även att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel samt skiffer, vilket innebär att de kan kom igång och växa på taket.

Det är viktigt att man håller efter sitt hustak för att mossa inte ska börja växa på det då det leder till att fukt hålls kvar på taket och i små materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det resultera i att takpannorna spricker och man får fuktskador samt mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa och väggmossa.

Lavar däremot, växer gärna på torra och soliga platser. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att utgöra stomme samt skydd åt algen samt att ta upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Normalt är lavar grå till färgen, men massor andra färger finns.

Lavar saknar stam, rotsystem samt blad och suger upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga bekymmer att klara sig helt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav samt renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan också florera tillsammans med örter samt mossor. Somliga lavar växer på trädstammar och får då sin näring från vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven. Klicka här nu för mer tips

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då diverse syror som sakta löser upp stenen och utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan suga upp. Artindelning när det gäller lavar är stundtals invecklad, eftersom det i själva verket rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet och utseendet ger laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket vis laven växer och hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man tittar lite närmre på det! Vill man ta undan mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.