Kom igång med vinbryggning hemma

Den som vill brygga smakligt vin hemma har många tips att hämta i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en väsentlig och uttömande bok som består av en hög grad av expertis. En del hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en kolossal utveckling inom vinframställningen hemma. Många kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i kontinuerlig takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flertal nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar till att förgylla vinframställningen. Särskilt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det många hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan även tjäna som bra underlag åt allehanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är verkligen skojigt att förfina sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt tilltalande hobby.

Flertal ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används dessutom i tillagningen. Dock har flera resonerat att det stundtals är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer utrymme att hälla i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flertal personer i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen tips om att noggrant organisera vinprocessen. Det är viktigt att skriva ner alltsammans som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli ganska förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer allt komma i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis någon form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara många fel. Dessvärre är det många som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som kanske gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva upp allt som tillsätts och när i processen det äger rum. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att spåra vad som möjligen kan ha gått fel. Ryggsprutor
En bryggjournal kan självklart fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt makalöst vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.