Lavar kan skada hustaket men på samma gång vara smakligt i salladen.

Lavar är symbiotiska föreningar mellan en svamp – oftast en sporsäcksvamp – samt en alg, alternativt i somliga fall en cyanobakterie (även kallad blågrön alg). Svampens åtagande är att hjälpa med uppbyggnad, skydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med sin fotosyntes och därmed med energi.

Det är huvudsakligen svampen som utgör laven och bestämmer hur den växer och ser ut. Laven innefattar överbark och underbark vilket i stort enbart är svampvävnad. Däremellan finns dels alglager och dels porös vävnad som kallas märg och som utgörs av svamphyfer. Från underbarken utgår utskott som tillåter laven att fästa vid underlaget.

Lavar finns överallt på jorden, från öken till kalfjäll men trivs bättre i torra samt ljusa miljöer (trots att det finns arter som lever strax under vattenytan). Den generella färgen är gråaktig med markant variation. De förökar sig både sexuellt samt asexuellt. Flera lavar gillar att växa på till exempel sten. Dessa lavar avger ämnen som sakta bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan tillgå. Vill man undgå att lavar förstör och förfular takpannor kan man förebygga med Tvärstopp alternativt avdöda aktuellt angrepp med hjälp av Fulstopp.

Svampen som bygger upp stomme för laven utgörs i majoriteten lavar av sporsäcksvampar. Gruppen sporsäcksvamp är mycket omfattande och utgör närmare en tredjedel av samtliga svampar. Sporsäcksvampar bildar sporer i så kallade sporsäckar vilka de efteråt utsöndrar så att de kan föröka sig. Diverse typer av mögel, så som borstmögel och penselmögel. Alla sporsäckssvampar är dock inte negativa, till exempel jästsvampen är ju väldigt omtyckt!

Eftersom lavar emellanåt liknar diverse mossor kan det emellanåt vara komplicerat att särskilja de tu. Ifall man misstänker att det växer mossa till följd av fukt i ens trädgård alternativt annat så ska man begrunda en aning till innan man plockar fram mossa gti eller annan mossbekämpning. Man kan behandla gräsmattan för en struntsumma med Fulstopp så elimineras både mossa, lavar, antraknos och samtliga gräsmattans svampsjukdommar samt virus.

En del egenskaper är typiska för lavar men inte för mossor. Lavar saknar stjälk, blad samt rot. De kan klara sig helt utan vatten och torkar då ihop och går i dvala. Mossor å andra sidan är oftast gröna till färgen, har både vanligtvis stam och blad och har rottrådar (även om de saknar faktisk rot). De växer även helst där det är fuktigt. Det är således troligare att det rör sig om mossväxt, eller mögel, i en fuktig källare än om lavar!

Lavar är generellt sett känsliga för luftföroreningar, dock i mycket växlande omfattning. Anledningen till varför luftföroreningar är så farliga för lavar är för att de inte har rotsystem och måste ta all sin näring från den direkta omgivningen, vilken innefattar luften. Föroreningar orsakar skador på lavens algdel. Detta leder i vissa fall till att algen använder mer av produkten från fotosyntesen för att återställa sig själv istället för att ge den till svampdelen. Denna snedfördelning i energigivande och -tagande förorsakar inte allt för sällan lavens död. Fulstopp

Eftersom mögel och mossa gärna ses som skadeväxter har lavar flera användningsområden. Ett flertal lavar producerar ämnen som fungerar som enklare antibiotikum eller ämnen som kan användas för färgning av bland annat garn (växtfärgning). Beroende på vilken lav får man olika färger – rött, orange, brun… listan kan göras längre. Inte nog med det så har lavar i synnerhet i svåra tider ätits. Lavar består av hög mängd kolhydrater (upp mot 90%) samt en del protein. På Island används islandslav i sallader även idag, men man kan även använda laven i brödbakning.

Lavar kan således vara oerhört nyttigt!