Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en större och bra checklista. Boken finns kostnadsfritt som e-bok på biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer data.
ID-kapning

Det finns fler än ett led, och fler än en tydlig bild, när det handlar om ID-kapning. Eftersom den mesta ID-kapningen idag sker genom internet så behövs givetvis datorkunniga personer i ligan, som kan genomföra blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha oerhört många, samt annorlunda, ansikten – det finns massor steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret ting – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därpå även handlar med den. Häleri förekommer också i samtliga de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera annorlunda anledningar, stundtals kan det vara så enkelt att någon förfalskar ett pass eller ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att det ska vara genomförbart måste en person med kompetens att frambringa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Stundtals läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det företag de är medarbetare i. De har ofta smusslat ut pengar i små summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Ofta behöver dessa en alternativt många falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I flera så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” eller “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan leda till allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undvika denna typ av “jobb” är att tänka att om något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta också det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn köpa ett igångvarande företag, helst med god omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därnäst varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske också betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Därefter plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en individ som stjäl en annans post, vanligtvis genom dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker inget alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen alla bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – vanligtvis på offrets semester som man vet allting om – medan man fortsätter vittja brevlådan på samtliga krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se alternativt upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest förmånlig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett enkelt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och stjäla dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer samt underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta många led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därutöver en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte alltid den som på förbjudet vis har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna syften, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av skilda personer agerar inom olika fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därefter den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allting från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande eller försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.