Målarsoda för verkningsfull rengöring

Natriumkarbonat, som är fritt från vatten, kallas även för målarsoda och är ett effektivt rengöringsmedel som funkar bra för varierande typer av tvätt. Att exempelvis vävsätta eller tapetsera kräver målarsoda ifall resultatet ska bli bra Väggar som inte kräver förarbete bör noga tvättas med en svamp som regelbundet tvättas av i vatten.

Det är inte enbart för rengöring av målade ytor som målarsoda är effektivt. Målarsoda innehåller kraftfullt alkali och kan bryta ner det ytskikt som finns på den gamla färgen. Det innebär att ny färg eller tapet får bra förankring eftersom målarsodan gör ytan matt. På så sätt kan alltså målarsoda användas som rengöring innan målning. Dessutom är målarsoda effektivt för rostborttagning.

För tryckimpregnerade trädgårdsmöbler kan målarsoda fungera bra för att både rengöra och bleka. Dessutom är det effektivt för att behandla trall. Även i tillverkningsindustrier används målarsoda, och då främst inom tvål-och glastillverkning.

Natriumkarbonat har den kemiska formeln Na2CO3 och räknas till ett av världens mest använda kemiska ämne på jorden. Det är en jonisk förening som i vatten genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3).

Att få målarsoda på huden är inte farligt, men det kan leda till irritation ifall det kommer i beröring med ögonen. Natriumkarbonat i sig är heller inte farligt att förtära under förutsättning att det är enormt ringa mängder. Det rekommenderas dock för säkerhets skull att målarsodans flaska är barnsäker.

Natriumkarbonat är ett naturligt förekommande ämne på jorden. Dock kan det även produceras på konstgjord väg genom att blanda natriumklorid (salt) samt ammoniak.. Stora naturliga fynd av natriumkarbonat finns i till exempel USA, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika, Turkiet och Kina. måla direkt efter målartvätt

Natriumkarbonat kan användas åt att neutralisera fläckar och lukt, och ämnet i sig är luktfritt. Det är väl lämpat till all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom målarsoda kan uppträda en aning frätande så bör handskar samt skyddsglasögon användas.

Den som vill köpa målarsoda kan finna det i dagligvaruhandeln. De olika fabrikaten av målarsoda som finns på marknaden är oftast lätta att dosera och återförsluta.