Mellanfasen

Tanken är att man redan i viktminskningsfasen ska komma ganska i närheten av sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som självklart också är tänkt att vara stabil.

Det har pekats på hur väldigt betydande mellanfasen är för bantningens fortsatta framåtskridande. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast upptäcka sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att mycket långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men antagligen än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen måste finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat oerhört många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona mycket hastigt också. Man bör dock hålla sig undan en dylik frestelse med tanke på att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att finna den rätta balansen framöver. Av flera som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur svårt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre målsättning vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och bibehålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto enklare är det att klara det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering. Bra tips här

Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör vara utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör egentligen den mesta delen av viktminskningen vara färdig. I en framgångsrik mellanfas är det vanligt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Det är en rad olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Dessa faktorer har dessutom inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen måste man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att enbart överstiga ett fåtal gram för att det ska resultera i oönskad viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta oerhört motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. För den skull gäller det att vara rejält noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.