Mögel i badrum – ett typiskt bekymmer

Det är inte sällsynt med mögel i badrum. Detta har sin bas i att allt som mögel vill ha för att gro nästan alltid förekommer i ett fullständigt typiskt badrum, om det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer gärna till sig i diverse skrymslen och vrår, där städningen kanske inte jämt är den mest grundliga. Således är badrum, liksom odugligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen för mögel.

I badrum finns det också vanligtvis gott om hudavlagringar och tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel tycker om att äta. Vanligtvis känner man en dålig lukt i anknytning med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast beskriva lukten som unken och att ifall man någonsin har känt den så vet man exakt vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet gärna över kakel eller liknande släta material, alternativt i fogarna, bortsett från i alla skrymslen och vrån. Man kan se mögel som mindre svarta prickar, så kallat svartmögel. Det kan vara ganska svårt att få bort, eftersom fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på. Mer detaljer: På den här sajten

För att få bort små mögelfläckar på kakel samt i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel eller något annat rengöringsmedel och gno noggrant över fläckarna. Avsluta med ättika för att stoppa att möglet återvänder med detsamma. Man kan också använda sig av klorin, men ge akt på att det är väldigt miljöfarligt! Det dödar dock av möglet ordentligt.

Om man har stora problem med mögel i sitt badrum så ska man fundera på varför och ordna eventuella bristande ventilationer eller dylikt samtidigt som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det med detsamma. Man ska även se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet tränga in i väggen och få grepp där man inte enkelt kan avlägsna det.

Det absolut främsta sättet att bli kvitt med mögel är att undanröja de angripna delarna och ersätta det med nytt material. Det tar inte bara hand om själva mögelsvampen utan också de hälsovådliga sporerna samt gaserna som mögel avger, vilka ger både illa lukt och kan orsaka irritation och symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan förekomma på andra sätt också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en särskild apparat som värmer upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att tränga in i material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man bara stryker på ett likadant medel. Man ska helst inte vistas i rummet när man utför sanering på det sätt med tanke på att ångorna vanligtvis är giftiga även för både människor och djur, inte enbart mögel.

Just när det gäller badrum är det betydelsefullt att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är följaktligen en god idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, också under badkaret. Alla ytor skyddas med Fulstopp eller ännu hellre med hjälp av Tvärstopp. Fräscht och god lufttillförsel är således grundläggande för att undkomma mögel i badrum.