Mögel i källare

Det är någorlunda vanligt att mögel kan angripa källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, frånsett badrum och vindar. En typisk orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därutöver var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, speciellt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning samt illa isolering är kostsam och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, även om den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där föranleda mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, dåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt dålig lukt; det luktar unket och gammalt trots att det inte alltid växer på en synlig plats. Mögel växer helst över organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, helst belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika sätt, men typiskt är antingen svarta mindre prickar vid svartmögel eller en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan föranleda utmattning eftersom hosta och andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Vill Du veta mer Klicka Här Denna ånga har lättare att ta sig ner i porösa material, så som betong, men är även bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror nästan alltid på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte enbart med den synliga svampen utan även fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.