Mögelsanering – ett alternativ vid extrema angrepp

Innan och vid mögelsanering finns det några saker att fundera på. Det förekommer diverse metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan växa sig relativt fort i ett fuktigt, odugligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av illa isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och dåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en anledning till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som skänker illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan föranleda allergier och irriterade luftvägar, men också allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer och hur utbrett mögelangreppet är. Mer information här

Oavsett hur omfattande eller smått mögelangreppet är ska man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat expandera. Ofta rör det sig om dålig dränering och ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på diverse vis. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att bruka rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att eliminera svampen. Det är dock inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger mindre svarta prickar vilka kan vara oerhört svåra att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå samt kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och fräscht, som därpå behandlas med Tvärstopp. Det är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort även svampsporer, mykotoxin och bristfällig lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli av med mögel i hus och byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.