Mossa i trädgården kan stundtals vara oerhört svårt att bli av med

Mossa i gräsmattan är en trist företeelse, men med hjälp av rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det finns nästan tjugotusen olika sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa uppskattar fukt och växer helst där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla bra, men gräs kräver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en stegvis kallare höst.

Mossa däremot klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka enormt bra, så till vida att mossan redan har fått grepp. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer dessutom mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har god dränering, gott näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när någon av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna åt mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett växande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd samt milda vintrar. Lägg till dålig gödsling så har man snart en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

I och med de många milda vintrarna som har varit räcker det numera inte varje gång att endast ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt hjälpa gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är med hjälp av sanering av mossan.

järnsulfat

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det består av järnsulfat och sprutas på det angripna området för att tillintetgöra mossan som då bli svart. Mossa gti är kostsamt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att inhandla på allt-fraktfritt.se, till en mycket billigare penning. Man finner det på hyllan för gräsnäring. Var noga med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med hjälp av vatten, cirka 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till ungefär 40 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte förhindra att mossan kommer tillbaka ifall gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är således väldigt betydelsefullt att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar samt använder kalk mot försurning. Mer information: På den här sajten

Man kan också nyttja Fulstopp, det tar också bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att ge gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.