Mossa över tak och takpannor

Inte nog med att ett hus som har mossa på taket kan ge ett trist intryck det kan dessutom påverka husvärdet, Det är inte heller bara fult, mossa på takpannor kan också medföra fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan brista när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av olika slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över tak. Mossa är en härdad växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig dessutom då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir även mer mossa än tidigare.

Mossa gillar att gro på tak som gärna ligger i skugga, exempelvis på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kyligt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar samt små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan väck från sitt tak? Det ultimata sättet att slippa mossa på taket är att arbeta i preventivt syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver givetvis inte fälla träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger ovanför huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att ges fäste på takpannorna. Det duger inte lika bra om man har rådande mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan manuellt en torr dag. Därpå kan man möjligen använda sig av medel som dödar mossan. De bör dock användas med rejäl varsamhet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning. Klicka här för mer tips

Ett miljövänligare alternativ till diverse gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få bort mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man applicera Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – vissa ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.