Motivation – en betydelsefull förutsättning för att lyckas med Atkinsdieten

Nästan alltsammans man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För somliga situationer krävs mer motivation än annars. Att lokalisera motivationen att banta är för flera inte helt simpelt trots att viljan finns. Vad beträffar Atkinsmetoden så upplevs den av många extra krävande och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En uppenbar styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att nå. Att ständigt jobba mot nya mål är bra för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer påtaglig.

Det finns även tydliga belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Mer info Man tillåts nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med stor motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den bara pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så sätt kan man alltid stötta varandra. Ifall ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas uppnå bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt tips för de som tänkt inleda Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle fattas. Det finns en risk att man tvingas göra avbrott i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral då man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är hela tiden bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan exempelvis skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och därutöver om det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt samt motiverande att faktiskt ändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att tillaga sin egen mat och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte bara sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.