Natriumkarbonat och dess fördelar

Genom att använda natriumkarbonat kan man enkelt avlägsna fula beläggningar på föremål I silver. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett ganska grovt fördelat vitt pulver.

Faktum är att natriumkarbonat som redskap är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är ganska lätt. Man strör natriumkarbonat ovan en bit aluminiumfolie som man låter skyla botten på exempelvis en glasskål. Efteråt är det bara att hälla på kokande vatten.

När silvret doppas i skålen och kommer i kontakt med folieytan och natriumkarbonatet är den effektiva processen igång. Man bör dock vara noga med att ta bort grövre smuts och fett före silvret doppas. Nysilver bör dock inte behandlas I enlighet med den här metoden eftersom försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten har en tendens att grunda mörka fläckar på de föremål som ska behandlas.

Vad händer rent tekniskt när silvret doppas ner i skålen? Det man märker av är att det börjar bubbla rejält i några minuter. När det har slutat bubbla ska beläggningarna på silvret vara borta. Silversulfider som primärt utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det resulterar med andra ord i att en gas bildas och således bör man lufta utrymmen noggrant. I synnerhet om hårt oxiderat silver ska behandlas. Men i övrigt är denna procedur mycket mild i jämförelse med ifall putsmedel används. svavelsyra och natriumkarbonat

När det bubblat färdigt och beläggningarna lossnat så bör silvret sköljas med kallt vatten. Efteråt ska det torkas och gnidas med en trasa. Om allt detta utförs så kommer silvret tveklöst att glänsa livfullt.

Na2CO3 är den kemiska formeln för natriumkarbonat, och tidvis benämns ämnet även som kalcinerad soda. Det är ett av våra mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Natriumkarbonat genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Det är i princip ofarligt att få natriumkarbonat på huden. Man får dock akta sig så man ej får det i ögonen eftersom det kan innebära irritation. Ifall koncentrationerna av natriumkarbonat är väldigt små är det heller inte farligt att inmundiga natriumkarbonat även ifall det såklart inte rekommenderas.

Pulverformen av natriumkarbonat används flitigt i tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett starkt alkali. Det används exempelvis väldigt mycket inom glas- och tvåltillverkning. Även inom snustillverkningen är det vanligt att natriumkarbonat används.

Ämnet är helt å hållet naturligt förekommande på vår jord men det kan även framställas artificiell väg genom att blanda natriumklorid (salt) och ammoniak. Mycket med naturligt natriumkarbonat finns till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika samt Turkiet.

Natriumkarbonat är ett ämne som är fritt från lukt samtidigt som det neutraliserar fläckar och lukt. Ämnet är lämpligt för varenda slag av rengöring av tyngre smuts.

Natriumkarbonat kan ha en frätande effekt på huden även ifall den inte är intensiv. Ändå rekommenderas att handskar samt skyddsglasögon används när ämnet hanteras. Den som vill handla natriumkarbonat kan i många fall finna det i en välsorterad färghandel.