Natriumkarbonat – utmärkt för rengöring

Ett gammalt beprövat hushållstrick för att rengöra och få undan beläggningar från silver är att använda sig av natriumkarbonat. En bit aluminiumfolie måste täcka botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att sedan hälla över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan och natriumkarbonatet. Var ordentlig med att avlägsna grövre smuts och fett före silvret doppas. Tänk på att man inte bör bearbeta nysilver enligt den här metoden. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten tenderar att ge mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ned silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som händer i vattnet är en oerhört verkningsfull procedur. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Eftersom det blir till gas är det angeläget att vädra ordentligt – speciellt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden innebär att silvret inte slits på samma vis som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna måste man ta upp silvret och spola det med kallt vatten och torka och gnida med en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men däremot kan retning i ögonen uppstå. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är väldigt låga.

Det förhållandevis grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier med tanke på att det räknas som ett kraftfullt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden natriumkarbonat bas
är inom glas- samt tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan dessutom produceras konstgjord väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en artificiell process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Förutom tillverkning så är det inte bara till att rengöra silver som natriumkarbonat är ypperligt för. Natriumkarbonat neutraliserar massor fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar enastående för all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom det kan vara en aning frätande så ska handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte ovanligt att människor använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som ibland finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då vanligtvis under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.