Nuretanolja – effektiv för golv

Användning av Nuretanolja är lämplig för både in – och utvändig målning. Det är till exempel bra att tillämpa oljan på underlag som är undermåligt bundet alternativt så kan det användas som halvoljning innan ytterligare målning.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till användning? Dammbindning utförs framförallt på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja funkar alldeles fantastiskt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller avhålla golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas olika anledningar till dammbindning men den huvudsakliga anledningen är att helt enkelt minska damm för att genomgående få fräscha golv och utrymmen. Ett övrigt skäl som hänger samman med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra betydelsefullt i mer offentliga utrymmen som exempelvis i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det en hel uppsjö av olika produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som har en god alkalibeständighet och även en utmärkt penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En god olja för dammbindning måste äga bra beständighet och präglas av god reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas ska vara ren samt fri från damm. Tänk på att avlägsna eventuell betonghud innan behandling sker. Nuretanoljan måste förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska genomföras.

Förutom att Nuretanoljan är bra för att binda damm så bidrar också oljan med en blänkande och skinande yta. Färgen ska bli grå och glansig när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Ibland kan det vara idé att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör jobba i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara bristfällig så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då måste skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja måste förslutas väl. Och innan rengöring måste färg från verktygen tas bort. Genast efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är naturligtvis relevant att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma emballage måste lämnas till återvinningen.

Det är inte helt lätt att uppskatta hur stora mängder Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt drygt 8-10 m²/liter. Mer information här

Ett bra råd för bästa resultat är att låta alldeles nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de måste få möjlighet att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras före de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en stor risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt vis.