Om ID-kapning

Att få sin identitet bestulen är en förfärlig tanke för många människor. Det är extremt mycket som är bundet till en människas identitet. Det är din egen fullmakt att uträtta ärenden som helst ingen annan ska ges möjlighet att utföra. Det kan handla om att till exempel utföra bankärenden alternativt beställa varor eller tjänster på nätet. Tänk vilken mardröm det skulle kunna bli om identiteten hamnade i orätta händer. Helt plötsligt kanske man upptäcker att bankkontot är tömt eller att någon har beställt varor falskt till ett mycket högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte bara drabbar andra människor och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att ana förloppet. Det finns verkligen all anledning att vara ängslig om man slås av tanken att man har ett bristfälligt skydd för sin identitet. Vanligtvis handlar det om vårdslöshet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte särskilt smidigt att bara använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på internet. Om en bedragare kommer åt lösenordet och dessutom har studerat vilka tjänster du använder så kan det bli väldigt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av alldeles för simpla lösenord. Helst ska man mixa små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har gett ut en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till oerhört stor användning för de som har funderingar kring hur man bäst skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett problem råder det ingen tveksamhet om. Vill Du läsa mer: http://idpansar.se/

Många verkar förmoda att ID-kapningen nästan uteslutande händer via internet. Det är en inkorrekt uppfattning då ID-kapning mycket väl kan förekomma på mer traditionella vis. Det kan till exempel förekomma ID-kapning genom att bedragare tömmer brevlådor. Det finns oerhört mycket information som en bedragare kan komma över den vägen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte enbart om de annorlunda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan likaså om viktiga åtgärder för att förebygga kapning. Givetvis tar boken upp vissa självklara åtgärder som att använda sig av skilda lösenord samt byta ut dem ofta, men även mer avancerade åtgärder.

Det kan till exempel handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samverka för att förhindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara observanta på tvivelaktig aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och kanske vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man agera preventivt och skriva ned registreringsnummer.

Att ständigt ligga steget före är en betydande del i arbetet att förhindra ID-kapning. Det finns givetvis mängder av ytterligare råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket gott initiativ att en så pass viktig bok är gratis. Den finns tillgänglig hos de flesta svenska bibliotek genom deras plattformar på webben.