Otaliga antar att el cigg är farligt

I samhällsdebatten hör vi från tid till annan att el-cigaretter är lika farliga som tobakscigaretter. Detta stämmer inte. En e–cigarett är inte alls så farlig som en cigg innehållandes tjära. Jämför man el-ciggen med vanliga cigaretter kan man inte svara på om el cigarettER är skadligt.

el

E–cigarett som inte är granskade i Sverige kan absolut vara farliga, det får man icke glömma. Genom att beställa el cigaretter som saknar nikotin slipper du beroendet.

Visste ni att det är e-juicen som skiljer e- cigg som saknar nikotin mot dom som har det?

På så sätt blir det jättelik skillnad på el cigaretter utan nikotin mot de med. I Sverige kan man enbart inhandla dom som saknar och de el-cigaretterna skänker intet beroende. Var försiktig då du hanterar elektrisk utrustning som du håller nära ansiktet.

Om ni köper e–cigaretter från utlandet, tänk på att undersöka den noggrant. Det finns en fara att batterier exploderar på utländska produkter. Om du beställer en e-cigg som saknar nikotin bör du känna till att den inte har någon åldersgräns, men den ska ändå inte användas av barn. cigaretter

Om man vill undvika bli beroende ska man blossa el-cigaretter som saknar nikotin. För den som inte röker är den typen bäst. Den som vill sluta röka kanske hava svårt att välja bort nikotinet. Men sanningen är att de varianter utan nikotin också fungerar vid rökavvänjning.

Då är e cigarett farligt att börja med

Om man aldrig blossat tidigare finns ju faran att vi utvecklar ett beroende om elCigaretten hava nikotin. Är du juvenil och inte någonsin hava rökt nikotin är det e cigg SOM ÄR FARLIG. Den som letar nikotinkickar kan se detta som en inkörsport till standard cigaretter också.

Det farliga med standard cigg?

Vi kan ej enbart säga att e- cigarettER ÄR FARLIGA utan att även tala om standard rökning. Det är märkbar skillnad. Om man ser det så är e–cigaretten mycket trevligare. Det existerar ett flertal samhällsfördelar med att unga blossar e- cigg som saknar nikotin.