Rengör ditt silver naturligt med natriumkarbonat

Ett av världens viktigaste och mest använda substans i världen är natriumkarbonat vars kemiska formel är Na2CO3. Natriumkarbonat släpper ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Substansen är riskfri vid beröring med huden, men kan vålla irritation i ögonen. I låga koncentrationer är det heller inte giftigt att äta natriumkarbonat.

Natriumkarbonat kännetecknas som ett tämligen grovt fördelat vitt pulver. Det används i pulverform åt tillverkning och räknas som ett starkt alkali. Det används ofta i glastillverkning, för kemisk bearbetning och i tvåltillverkning.

Natriumkarbonat förekommer naturligt på jorden men det kan dessutom tillverkas. Det finns stora fyndigheter i till exempel USA, Botswana, Kina, Mexiko, Indien, Sydafrika och Turkiet. Vid tillverkning av natriumkarbonat blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Natriumkarbonat passar utmärkt för rengöring av tyngre smuts. Dock är det något frätande så det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon. I vanligt tal brukar natriumkarbonat även kallas tvättsoda som då och då kan finnas att inhandla i dagligvaruhandeln.

Annars finns det ofta i färgaffärer och kan då även kallas målarsoda. Vid sökning på nätet efter t.ex. natriumkarbonat datablad
hamnar man oftast på hembryggning.se som har ett jättesortiment natriumkarbonat. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande.

Det finns dessutom goda förutsättningar att få rent silver med hjälp av natriumkarbonat. Innan man påbörjar processen ska man tänka på att rengöra silvret noga. Det får inte finnas någon smuts eller fett kvar. Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål och häller på kokanade vatten ihop med natriumkarbonat.

Det silver som sedan ska rengöras doppas ner i skålen så att det kommer i direkt kontakt med foliet. Det börjar bubbla omgående men det slutar efter ett tag. Det brukar vanligen ta några minuter. Beläggningarna på silvret bör nu ha avlägsnats. Ta därnäst upp silvret och skölj av det med kallt vatten och torka och gnid med en trasa.

Processen är verkningsfull på så vis att silvret inte slits på samma vis ifall putsmedel hade använts. Det beror på att silvrets beläggning som består av silversulfider omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir med andra ord till gas. Se för den skull till att vädra ordentligt om det är hårt oxiderat silver som ska behandlas.

En varning bör dock utfärdas för att behandla nysilver ihop med natriumkarbonat. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten ger då mörka fläckar.