Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är inte varje gång som allihopa uppskattar mossa även ifall det I vissa fall kan vara vackert att skåda. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

mossa

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovanför gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att ha ihjäl mossan och giva gräset en chans till att få överhanden. Har man bara en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan hela tiden får nytt vatten från slangen. järnvitriol gräsmatta.

Dunken har en funktion som gör att blandningen händer automatiskt och det är väldigt praktiskt. Det är enbart att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska processa taket så jobbar man lite avvikande.

För det första så bör man skrapa bort den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därefter kan man skölja med vatten för att få bort lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får rengöra innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att döda den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan sedan se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara jämt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är kostbar och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att handla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flertal under egna namn.

Då är billigare för man beställer med detsamma från tillverkaren. Ofta är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till användare utan mellanhänder. Därutöver är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt stark. Har man då lite starkare blandning så funkar det likväl = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av utföra arbetet själv. Att processa ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att innehava viktig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som aktiv ingrediens och den är starkt retsam i halsen och gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj och vänner men ibland kan det vara enklare att göra alltsammans själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt bedöma hur mycket tid samt pengar man vill lägga på projektet. Det här är en behändig åtgärd för att bli fri mossa I trädgård och på tak.