Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

Att sanera mögel kan medföra allt från att tvätta rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att växa där det förekommer fukt, så oftast har man inte bara besvär med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord och smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man misstänker att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte gro på fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet över sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger därför att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en maskin som hettar upp mögeldödande medel varefter det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med det. Få reda på mer här

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande samt kostsamt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.