Sko broddar till vintern stoppar halkolyckor

På vintern blir vägarna hala samt sko broddar kan bliva en riktig livräddare. Fler människor dör till effekt av fallskador var år än vad som dör i trafiken. Det låter otroligt, men är sant. Över 25000 personer tvingas var år uppsöka akuten pga. skador orsakade efter att ha halkat på snö alternativt fruset vatten. Om samtliga begagna broddar till skor så skulle den siffran om ej nollställas, så i alla fall avta drastiskt.

Vi tänker kanske inte nog mycket på risken som slippriga vägar och trottoarer medför. Vi antar ej att en halkskada kan bli särskilt allvarlig. Likväl är de vanligaste skadorna när man halkar brutna apostlahäst, med fotled samt ankel som mest utsatta apostlahäst för fraktur. Skor med broddar innehar länge varit något man förknippar med friska motionärer eller äldre personer, men denna bild är på väg att ändras – till sjukvårdens stora fröjd.

En äldre person innehar mindre bra balanssinne än en yngre, nerverna under fotsulorna funkar inte lika snabbt samt på bästa sätt längre samt signalerna hinner ej opp till hjärnan i tid. Därför behöver äldre ofta ha hjälp utav en pinne alternativt rollator när de är ute samt traskar. Man tror alldenstund de flesta halkolyckor drabbar exakt gamla, men eftersom dessa är hyfsat medvetna om sitt begränsad rörlighet så vidtar de mestadels nödvändiga åtgärder för att undfly trilla. Redskap som ovan nämnda rollatorer samt käppar, samt givetvis broddar skor är alla vanligt förekommande bland lite äldre samt skröpligare folk.

När man undersökte vilken målgrupp som tvingades in till akuten mest för skador efter halkolyckor så fann man att över 50 % var under 30 år gamla. Det säger en del om hurså man halkar samt skadar sej. Med största probabilitet handlar det om oförsiktighet, en känsla av att vara odödlig, men oxå att man stressar fram och ej har koll över var och hur man trampar. Har man väl hamnat på en glatt fläck samt börjat slira så är ett fall nästan omöjligt att avstyra.

Motionärer är också duktiga på att använda sej utav skor broddar, det finns till samt med särskilda broddar till löparskor som också funkar ypperligt till lugnare tempot såsom jogging eller promenader. Handlar man på sej två exklusiva doja broddar så kan man förvänta att kunna begagna dem två vintrar och känna sej säker såväl på trottoarer som i löpspåret.

Har man nyss fått barn så är promenader ute med barnvagnen eller bärsjalen en av väldigt få träningsformer som är riktigt praktiska och effektiva. Många kvinns lägger på sej ett litet antal extrakilon under en havandeskap och långa promenader är ett skonsamt samt på bästa sätt sätt att komma i form åter. För barnet är det också hälsosamt att få komma ut samt andas ren, frisk luft var dag.

Även hundägare innehar enorm nytta av isbroddar. Hundens trampdynor är trubbigare samt klorna funkar som små dubbar i sej själva, men vi är ej riktigt lika glatt lottade. Halkbroddar skänker hundägare chans att ta ut sin jycke på välförtjänta promenader fastän is samt snö på vägarna.

Broddar löpning, isbroddar till skor och halkbroddar är samtliga namn på samma sak – metallpiggar som kilas fixerad i halt fundament samt förhindrar personen som bär dem att halka samt skada sej. Sko broddar kan man köpa i bland annat sportbutiker, därtill på webben på www.allt-fraktfritt.com.