Straff för ID-kapning

Lätt att komma undan

Personer som ägnar sig åt att kapa människors identitet – oavsett vad målet är för kapningen, är i regel väl insatta i vad man bör undfly för att åka dit. Det är hela tiden ett spel bland kaparna och de som har i uppdrag att avstyra dem att ligga steget före och som det ser ut just nu så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken finns en lång och bra checklista. Kapningsboken finns tillgänglig för lån som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på boken för mer info.
ID-kapning

ID-kapning genomförs lätt, hastigt och totalt anonymt genom nätet och att tömma någons brevlåda är egentligen en väldigt enkel sak som inte väcker särskilt mycket misstro – såvida det inte är ett i området välkänt bekymmer.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med tycker många idag, också de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka fast är så pass liten medför att ID-kapning är ett bekymmer som ökar i rasande speed. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter varje dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för ambition att arbeta både offensivt och förebyggande för att avstyra ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett stort bekymmer är att människor som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning därför att erhålla sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just för att straffen för dessa brott är mildare än straffen för många andra brott. Därutöver ger brott genom ID-kapning ofta stora summor pengar för tämligen liten uppoffring. Att skärpa straffen finns självfallet på tapeten, men det är en procedur som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre skilda kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås samt benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Många allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket vanligtvis inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter eller högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Ifall man åker fast för omfattande bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling alternativt vilseledande bokföring (…)” så gör man sig enligt Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Oerhört få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.